ANBI

De FFF is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk. Klik op de PDF voor verdere informatie

De statuten van de FFF kun je vinden door op deze link te klikken. Het gaat om de vernieuwde statuten per augustus 2021.

Voor het financieel jaarverslag  klik op volgende link