Twirre

Twirre, natuur in Fryslân

Twirre, natuur in Fryslân is het verenigingsblad van de FFF.
‘Twirre’ is Fries voor wervelwind, het woord wordt gebruikt voor een draaiwind die stof en dergelijke doet opwaaien in hoeken van bebouwing.
Het blad verschijnt twee maal per jaar. Leden ontvangen het via de post.
Het bevat artikelen die verslag doen van onderzoeken, informatieve artikelen, en vereningingsberichten en -informatie.

Een overzicht van de geschiedenis van Twirre kun je als pdf hier downloaden.

Naast Twirre geeft het bestuur sinds januari 2020 onregelmatig, namelijk als daar aanleiding toe is, een FFF-Nieuwsbrief uit.

Oude Twirre’s kun je hier onder bekijken, klik op de link. Twirre’s vanaf 1990 tot 2008 klik hier

Twirre 2021-2 voorkant Twirre 2021-2 eerste artikel.

Twirre 2021-1

Twirre 2020-2

Twirre 2020-1

Twirre 2019-2

Twirre 2019-1

Twirre 2018-2

Twirre 2018-1

Twirre 2017-2

Twirre 2017-1

Twirre 2016-2

Twirre 2016-1

Twirre 2015-2

Twirre 2015-1

Twirre 2014-2

Twirre 2014-1

Twirre 2013-2

Twirre 2013-1

Twirre 2012-2

Twirre 2012-1

Twirre 2011

Twirre 2010