Twirre

Twirre, natuur in Fryslân

Twirre, natuur in Fryslân is het verenigingsblad van de FFF.
‘Twirre’ is Fries voor wervelwind, het woord wordt gebruikt voor een draaiwind die stof en dergelijke doet opwaaien in hoeken van bebouwing.
Het blad verschijnt twee maal per jaar. Leden ontvangen het via de post.
Het bevat artikelen die verslag doen van onderzoeken, informatieve artikelen, en vereningingsberichten en -informatie.

Een overzicht van de geschiedenis van Twirre kun je als pdf hier downloaden.

Naast Twirre geeft het bestuur sinds januari 2020 onregelmatig, namelijk als daar aanleiding toe is, een FFF-Nieuwsbrief uit.