Tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur

Ruime belangstelling voor de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur Op zaterdag 5 september jl. werd de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur gehouden. Bijna 150 (aankomende) vrijwilligers en professionals namen deel aan een van de vele excursies en lezingen op het gebied van natuurmonitoring in Fryslân. De lezingen zijn voor iedereen nog te zien via https://www.sovon.nl/friese-natuurdag. Vrijwel nergens … Lees meer

Eerste Friese Vrijwilligersdag Natuur

Friese Vrijwilligersdag Natuur

Op 7 september 2019 werd de eerste Friese Vrijwilligersdag Natuur gehouden in Earnewâld. Het evenement wordt jaarlijks op de eerste zaterdag in september gehouden.
De dag is in essentie bedoeld om tellers en monitoorders te informeren over de stand van zaken in het Friese natuurbeleid, en om hen en natuurbeheerders met elkaar in contact te brengen. Uiteraard zijn anders-in-de-natuur-geïnteresseerden ook van harte welkom.
De dag wordt in opdracht van de Provincie Fryslân georganiseerd door Sovon, Zoogdiervereniging en de FFF. De dag wordt gesponsord door it Fryske Gea, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Kollektivenberied Fryslân.
Deelnemers kunnen een persoonlijk programma samenstellen uit een groot aanbod aan lezingen, workshops en excursies. De dag is, inclusief lunch, gratis voor natuurbelangstellenden maar men moet zich wel aanmelden.

De eerstvolgende editie is op zaterdag 5 september 2020 in Earnewâld. De meest actuele info en de aanmeldingsmogelijkheid vind je op https://www.sovon.nl/nl/friese-natuurdag .