Wie zijn wij?

Deze site wordt vernieuwd en functioneert momenteel heel gedeeltelijk.

De Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF) is een vereniging met verschillende werkgroepen op het gebied van de veldbiologie. De FFF kent vier afdelingen, ‘ferbânnen’: het Fûgelferbân, het Ferbân foar Oare Bisten, het Planteferbân en het Ferbân foar Kennis en Kunde. Elke afdeling kent verschillende werkgroepen.

Onze missie is wezenlijk bij te dragen aan vergroting van veldbiologische kennis, met name om een zo goed mogelijke natuurbescherming mogelijk te maken. We willen die maatschappelijke krachten ondersteunen die natuurbeleid in al zijn varianten bijsturen op grond van feitelijke veldbiologische informatie. Daarbij is ons uitgangspunt dat de natuur intrinsieke waarde heeft, en ook de basis is van het menselijk bestaan.

De FFF geeft het blad ‘Twirre, natuur in Fryslân’ uit. Leden ontvangen het blad twee maal per jaar.

 

Werkgroepenoverzicht FFF 2021-04-20