Twirre

 

Twirre, natuur in Fryslân

De Twirre is het verenigingsblad van de FFF. ‘Twirre’ is Fries voor wervelwind, het woord wordt vaak gebruikt voor een draaiwind die stof en dergelijke doet opwaaien in hoeken van bebouwing.
Vóór 1989 was Twirre een vrij eenvoudige uitgave op A5-formaat van dubbelgevouwen A4- bladen. Het blad kwam nogal eens veel later uit dan was gepland. Berucht was dan de ‘Agenda achteraf’, waar onze leden konden lezen waar ze geweest hadden kúnnen zijn…

 

 

In 1990 nam Freek Nijland de hoofdredactie op zich. Het blad kreeg vanaf toen een geweldige kwaliteitsboost. Het blad begon z’n jaargangen opnieuw te tellen. Het formaat werd A4, de uitgave was geheel zwart-wit.
Freek is dertien jaargangen lang hoofdredacteur geweest. In die tijd verscheen er tot vier keer toe een themanummer.

 

 

 

 

In 2003 nam Romke Kleefstra het roer over. Het blad bleef op A4-formaat, de cover kreeg een steunkleur die per jaargang wisselde.
Romke heeft vijf jaar de hoofdredactie gevoerd.
Karin Uilhoorn nam het roer in 2008 over, maar ze moest met spijt vaststellen dat het tij voor het blad verlopen was. In 2009 en 2011 verschenen er geen nummers meer. In 2010 verscheen er maar één nummer, onder gezamenlijke redactie van Karin Uilhoorn en Sytske Rintjema. De ‘lege’ jaargangen kregen wel een doorlopend nummer.

 

 

 

Zo startte Klaas Koopman in 2012 met jaargang 23. Het blad behield het A4 formaat en verscheen in kleur, maar het aantal nummers per jaargang werd teruggebracht tot twee.
Klaas heeft zeven jaargangen volledig gerund als hoofdredacteur. Hij is gestopt na het eerste nummer van zijn achtste jaargang.
Die jaargang is vol gemaakt met een tweede nummer onder hoofdredactie van Halbe Hettema, die deze taak eenmalig heeft uitgevoerd.
Het is nog niet bekend wie het hoofdredacteur voor de dertigste jaargang gaat invullen.

 

 

Inmiddels zijn alle jaargangen vanaf 1990 gedigitaliseerd en beschikbaar via natuur- tijdschriften.nl. Nieuwe nummers komen daar een jaar na uitgave beschikbaar.
Hieronder staat een overzichtstabel van alle nummers vanaf 1990.

Gertie Papenburg, november 2019

 

 

Overzicht Twirre

 

jaar          jaargang         aant. nrs       hoofdred.                    opmerking

A5, zwart-wit, zeer onregelmatig verschijnend
≤ 1989

A4, zwart-wituitgave

1990            01          4        Freek Nijland
1991            02          4        Freek Nijland
1992            03          4        Freek Nijland
1993            04          4        Freek Nijland
1994            05          4        Freek Nijland              nr. 3: Stikelnummer
1995            06          4        Freek Nijland
1996            07          4        Freek Nijland             nr. 2: Het vluchtige vastgelegd, Vlinderwerkgroep 1985-1995
1997           08           4        Freek Nijland
1998           09           4        Freek Nijland
1999          10            4        Freek Nijland             nr. 1: meten = weten = doen, symposium natuurmonitoring
2000         11             4        Freek Nijland
2001         12             5        Freek Nijland             nr. 5: Jubileumnummer 25 jaar FFF
2002         13             4        Freek Nijland

A4, zwart-wituitgave, cover met steunkleur

2003        14            4          Romke Kleefstra
2004        15            4          Romke Kleefstra
2005        16            5          Romke Kleefstra
2006        17            4          Romke Kleefstra
2007        18            4          Romke Kleefstra
2008        19            4          Karin Uilhoorn
2009        20            –
2010        21            1          K. Uilhoorn, S. Rintjema
2011        22             1         P. de Boer, M. Krol

A4, uitgave in kleur

2012      23          1, 2            Klaas Koopman
2013      24          2            Klaas Koopman
2014      25          2            Klaas Koopman
2015      26          2            Klaas Koopman
2016      27          2            Klaas Koopman
2017      28          2            Klaas Koopman
2018      29          2            Klaas Koopman
2019      30          2            Halbe Hettema
2020      31          ?              ?

 

Alle Twirre’s kinne sjoen wurde op ‘e folgjende link.

Alle Twirre’s zijn te zien op de volgende link.

2017_1