Reptielen en amfibieën

Reptielen en amfibieën

Herpetofauna Werkgroep Fryslân (HWF) is een nieuwe werkgroep binnen de FFF en mogelijk een nieuwe werkgroep van de RAVON. Overlap met de WARF moet nog uitgezocht en uitgesloten worden. Samenwerking wordt gezocht. De primaire doelstellingen zijn: verbeteren registreren waarnemingen, geven opleidingen en cursus in soortenherkenning en kennis van de ecologie en motiveren veldwaarnemers. Advisering en kritische blik bij maatregelen. Daarnaast is de werkgroep in staat in te springen bij verdenking van RANA-virus of Chytride-besmetting. De werkgroep beschikt over cursusmateriaal en een groot aantal amfibieënfuiken en kan de schepnetten van de WVOF gebruiken.

Paddenoverzetacties 2012

Beetsterzwaag, Poostwei: rooster Mieke Edens (johnmelis@chello.nl) en coördinatie John Melis

Noordwolde-Zuid, Oosterseveldweg: coördinatie en rooster John Melis

Katlijk, Tjongervallei: coördinatie en rooster Tom Jager (It Fryske Gea: t.jager@fryskegea.nl)

In de volgende Twirre volgt meer informatie over de activiteiten van de werkgroepen. Voor aanmelding van nieuwe werkgroepen en algemene vragen of opmerkingen over de bestaande werkgroepen, kunt u zich wenden tot E. Peter de Boer ( info@faunax.nl)