Tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur

Ruime belangstelling voor de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur

Op zaterdag 5 september jl. werd de tweede Friese Vrijwilligersdag Natuur gehouden. Bijna 150 (aankomende) vrijwilligers en professionals namen deel aan een van de vele excursies en lezingen op het gebied van natuurmonitoring in Fryslân. De lezingen zijn voor iedereen nog te zien via https://www.sovon.nl/friese-natuurdag.

Vrijwel nergens ter wereld is de natuur zo goed in kaart gebracht als in Nederland. Dankzij de inzet van vele vrijwilligers weten we goed hoe het met de natuur gaat. Dat levert niet alleen een bijdrage aan de kennisontwikkeling over soorten en gebieden, maar biedt ook overheden en natuurbeheerders grote mogelijkheden om goed beleid en beheer te voeren.

 

Online en in kleine groepen het veld in

Een fysieke bijeenkomst met een grote groep zat er dit jaar in verband met COVID-19 niet in. Daarom was er een uitgebreid alternatief programma bestaande uit zes online lezingen en bijna 20 excursies en veldworkshops verspreid over de gehele provincie. De excursies waren divers: van vleermuizen spotten met batloggers tot planteninventarisaties en van wadvogels herkennen tot grote modderkruipers monitoren. Ze vielen goed in de smaak & zo konden diverse nieuwe vrijwilligers worden genoteerd !

 

Lezingen nog te bekijken

De lezingen waren zeer de moeite waard en zijn online voor iedereen hier nog terug te kijken.

  • Help! Wat te doen met een ziek of dood amfibie of reptiel? door Annemarieke Spitzen (RAVON)
  • Otter en Bever: van uitsterven tot nieuw begin door Harrie Bosma (Zoogdiervereniging/SBB/it Fryske Gea)
  • Weidevogels, steenmarter en vrijwilligers door Jasja Dekker (Dierecologie/Ecosensys)
  • Diopsys: automatische insectencamera met beeldherkenning, hoe werkt dat? door Marten Schoonman (Naturalis)
  • Velduilen en veldmuizen: een uitzonderlijke match in het boerenland door Romke Kleefstra (Sovon), Japke van Assen en Marijke Bekkema (Bureau Altenburg & Wymenga)
  • Grondwateratlas Fryslân: waar liggen kansen voor natuur? door Johan Medenblik (Provincie Friesland)

 

De Friese Vrijwilligersdag Natuur is een initiatief van de provincie Friesland en wordt georganiseerd door de Zoogdiervereniging, Sovon Vogelonderzoek en de Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF)  met medewerking van vele (vrijwilligers)organisaties, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten, It Fryske Gea en het Kollektivenberied Fryslân.

De volgende Friese Vrijwilligersdag Natuur is op zaterdag 4 september 2021.

Vragen: symposium@zoogdiervereniging.nl.

Excursie met Kars Veling op de Delleboerster Heide (Bron: Douwe Klijnstra)