Zoogdieren

De Suchbistewurkgroep Fryslân krijgt een landelijke uitstraling. De nieuwe Werkgroep Zoogdieren Friesland, een vervolg op het project zoogdieratlas.nl Friesland, is een onderdeel van de Zoogdiervereniging en zal proberen de link te zijn tussen de regionale mensen met hun kennis en de landelijke PGO en haar netwerk.

20080922 gewone grootoorvleermuis beetsterzwaaga
bosmuis op ameland
bruine-rat
egel2
face eekhoorn 2
hermelijjn-muis
konijn eekhoorn
muizen vangen sneekermeer2
noorse woelmuis opmeten
ree
toegang verschaffen tot ijskelder fogelsanghstate
vleermuizen spotten in kruipruimte
watervleermuizen
wezel-muis