Vissen

Werkgroep Vissen Onderzoek Friesland (WVOF) is een onderdeel van RAVON en richt zich op het in kaart brengen van de verspreiding van alle brak- en zoetwatervissoorten. Daarnaast ondersteunt de WVOF het Vissenatlas Friesland project (dat in 2013 een atlas moet gaan opleveren) en is de werkgroep inzetbaar bij calamiteiten zoals vissterfte. De werkgroep neemt ook deel bij 2 van de 3 monsterpunten in het 3-jarige Trekvisonderzoek. De werkgroep beschikt over cursusmateriaal, een 30 meter zegen, een 30+ tal schepnetten en overige materialen, alle ontheffingen en gaat ongeveer 20 keer per jaar op excursie. De werkgroep werkt samen met Sportvisserij Fryslân, Wetterskip Fryslân en soms met de Provinsje Fryslân, IFG, SBB en Natuurmonumenten.

ameland
grote modderkruipers
kroeskarper en zeelt
rietvoorn
riviergrondel
snoek
staf wvof
vissen in de linde
vissen met zegen in ijsselmeer
winde