Kreeften & waterkevers

Kreeften Onderzoek NoordOost Nederland (KONON) is een nieuwe werkgroep en een onderdeel van EIS-Nederland. KONON richt zich op het onderzoek naar de verspreiding (in Groningen, Friesland & Drenthe) van

  • exotische rivierkreeftensoorten (Astacus, Pacifastacus, Procambarus, Orconectes en Cherax)
  • grotere waterkevers (voornamelijk Dytiscus, Cybister,Hydrophilus en Graphoderus)

KONON zal als aanvulling op het landelijke onderzoek van 2010 met kreeftenfuiken bemonsteren op specifieke locaties en eventueel grootschalig.

Hiervoor heeft de werkgroep beschikking over cursusmateriaal, een groot aantal kreeftenfuiken en heeft ontheffing. KONON is eigenlijk opgericht begin 2011 tijdens de jaarvergadering van de WVOF. Eigenlijk is KONON een groep die voortkomt uit de WVOF, en is de werkgroep alleen voor de connectie naar EIS opgericht.