Telgroep Schiermonnikoog

De telgroep is opgericht in 1994 en houdt zich bezig met het tellen van wadvogels tijdens hoogwater op het eiland Schiermonnikoog. Deze hoogwatertellingen worden al meer dan 50 jaar uitgevoerd. In de jaren zestig waren ze vooral gericht op het in kaart brengen van de hoogwatervluchtplaatsen (hvp's) en op het leggen van relaties tussen hvp's en voedselgebieden op het wad. Ook zijn er in die tijd veel tellingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in doortrekpatronen in de loop van een seizoen.

Vanaf het begin van de jaren zeventig werden de tellingen steeds meer onderdeel van gecoördineerde internationale wadvogeltellingen. Bij zo'n telling wordt de complete Deense, Duitse en Nederlandse Waddenzee in één weekend tijdens hoogwater geteld. Aanvankelijk met als doel om inzicht te krijgen in aantallen, seizoensverloop en verspreiding, maar vanaf de jaren negentig ligt de nadruk op het volgen van de aantalsontwikkelingen in de tijd. Sedert 1994 zorgt Sovon voor de coördinatie van de tellingen in het Nederlandse deel van de Waddenzee.

De afgelopen tien jaar zijn er per seizoen (juli-juni) vijf hoogwatertellingen. Er zijn vier vaste maanden met een telling rond het midden van de maand (september, november, januari en mei) en de vijfde telling vindt ieder seizoen in een andere maand plaats. De jaarlijkse midwintertelling is een onderdeel van dit telschema.

Een hoogwatertelling op Schiermonnikoog wordt tegenwoordig meestal door zes tellers uitgevoerd en iedere teller neemt dan een deel van het eiland onder zijn hoede. De daadwerkelijke telling vindt plaats in de periode van anderhalf uur vóór tot anderhalf uur na hoogwater en daarbij worden alle watervogels geteld: de wadvogels op de hoogwatervluchtplaatsen en de ganzen op de foerageergebieden (vaak vooral de polder). Daarnaast tellen we een selectie van andere soorten, waaronder roofvogels en kwelderzangers. Van iedere telling wordt een kort verslag gemaakt en dit verslag wordt opgestuurd naar de beheerder (Natuurmonumenten), de tellers en verder naar iedereen die er belangstelling voor heeft. Daarnaast worden de telgegevens ingevoerd in de watervogeldatabase van Sovon. De telgegevens zijn verwerkt in talloze publicaties.

Contactpersoon: Klaas van Dijk, Vermeerstraat 48, 9718 SN Groningen, e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Telverslagen:

Wadvogels Schiermonnikoog Januari 2014

Wadvogels Schiermonnikoog November 2013

Wadvogels Schiermonnikoog September 2013

Wadvogels Schiermonnikoog Augustus 2013

Wadvogels Schiermonnikoog Mei 2013

Wadvogels Schiermonnikoog Januari 2013

Wadvogels Schiermonnikoog November 2012

Wadvogels Schiermonnikoog Oktober 2012

Wadvogels Schiermonnikoog September 2012

Wadvogels Schiermonnikoog Mei 2012

Wadvogels Schiermonnikoog Januari 2012

Publicaties:

Vogels van Schiermonnikoog, hoofdstuk wadvogeltellingen