FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân

Al zo lang als de FFF bestaat, is de vereniging actief met slaapplaatstellingen van vogels. Ganzen, steltlopers en kiekendieven, in de afgelopen decennia werd er al het een en ander in kaart gebracht. Eind jaren ’90 werd aangevangen met slaapplaatstellingen ganzen in het Friese merengebied. Verschillende Friese meren stonden op de nominatie aangewezen te worden als Vogelrichtlijngebied op basis van de aanwezigheid van ganzenslaapplaatsen, maar actuele gegevens daarover ontbraken. Reden voor enkele FFF-ers om te gaan tellen. Vanuit het Sneekermeergebied werden de slaapplaatstellingen uitgebreid over het Zuidwest-Friese merengebied en ook de slaapplaatsen in de Friese laagveenmoerassen werden in kaart gebracht. Daarmee was de oprichting van de FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân een feit.

De telgroep breidde haar activiteiten al snel uit toen de Cormorant Reseach Group van Wetlands International in Europa slaapplaatstellingen van Aalscholvers initieerde. De telgroep van de FFF bracht alle slaapplaatsen van Aalscholvers in de provincie in kaart. Datzelfde deed men toen vanuit Utrecht enkele vogelaars initiatief namen in Nederland slaapplaatstellingen van Grote Zilverreigers te gaan organiseren. Ook werden her en der gemeenschappelijke slaapplaatsen van Blauwe Kiekendieven gevolgd.

Tegenwoordig worden ook landelijke slaapplaatstellingen georganiseerd door SOVON, maar die richten zich vooral op Natura 2000-gebieden. De FFF-Slaapplaatsentelgroep doet mee aan de landelijke tellingen, maar initieert tot op de dag van vandaag ook haar eigen tellingen, gericht op alle gebieden die van belang zijn. Daarover is de afgelopen reeds het nodige gepubliceerd (zie lijst hieronder).

Contactpersoon FFF-Slaapplaatsentelgroep Fryslân

Romke Kleefstra Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Digitale Nieuwsbrief

Watervogelnieuwsbrief Jan 2014

Watervogelnieuwsbrief dec 2012

Watervogelnieuwsbrief nov 2012

Watervogelnieuwsbrief okt 2012

Watervogelnieuwsbrief sept 2012

Artikelen over slaapplaatstellingen in Fryslân

Kleefstra R. 2001. Het verschijnen van Grutto’s op een Mid-Friese slaapplaats in relatie tot het maaien van de eerste snee. Steltlopers: 3-7.

Kleefstra R. 2004. Aalscholvers op slaapplaatsen rond de zoete wateren van Fryslân. Twirre 15 (3): 78-82.

Kleefstra R. 2005. Grutto’s jaar na jaar te vroeg, massaal en zonder kroost op Friese slaapplaatsen. Twirre 16 (5): 211-215.

Kleefstra R. 2005. Veldmuis doet aantal Blauwe Kiekendieven in Sneekermeergebied pieken in winter van 2004/2005. De Takkeling 13 (3): 187-191.

Kleefstra R. 2006. Grote zilverreigers op slaapplaatsen in Fryslân. Twirre 17 (3): 94-97.

Kleefstra R. 2007. Aalscholvers op slaapplaatsen in het Friese binnenland. Twirre 18 (1): 28-31.

Kleefstra R. 2007. Slapende Grutto’s in de Frieswykpolder revisited. Twirre 18 (3): 94-97.

Kleefstra R. 2008. Recordaantallen Grote zilverreigers in Fryslân in de afgelopen winter. Twirre 19 (2): 42-46. Kleefstra R. 2010. Monitoring van ganzen op slaapplaatsen in het centrale merengebied van Friesland 1998-2010. Limosa 83: 160-167.

Kleefstra R. 2010. Slaapplaatsen van ganzen: Nederlands ganzenbeleid versus Europees natuurbeleid. De Levende Natuur 111 (3): 136-140.

Kleefstra R. 2010. Slaapplaatstellingen van Aalscholvers en Grote Zilverreigers in Fryslân in de winter van 2008/2009. Twirre 21: 37-39.

Kleefstra R., Alexander O. & Hooijmeijer J. 2002. ‘Koese op it wetter’: ganzen en zwanen op slaapplaatsen in Fryslân in 1998-2002. Twirre 13 (4): 109-118.

Kleefstra R. & Spijkstra-Scholten W. 2008. Blauwe Kiekendieven Circus cyaneus en Velduilen Asio flammeus profiteren van tijdelijke Mid-Friese braaklegging. De Takkeling 16 (1): 76-84.

Kleefstra R. & Spijkstra-Scholten W. 2012. Blauwe Kiekendieven op Mid-Friese slaapplaatsen in de winters van 2003/04-2010/11. De Takkeling 20: 60-71.