De Fryske Feriening foar Fjildbiology ( FFF) is opgericht op 25 november 1976 en stelt zich als doelen:

  • Het verzamelen van natuurwetenschappelijke gegevens.
  • Het beschermen, in stand houden en waar mogelijk uitbreiden van natuur en landschap en het bevorderen van een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling van flora en fauna.
  • Het vergroten van de belangstelling voor veldbiologie in Fryslân.
  • Het uitgeven van Twirre! Het enige echte vakblad over natuuronderzoek in de Friese velden!

Ze is georganiseerd in het Planteferbân, Fûgelferbân en Ferbân foar oare bisten. Binnen deze 3 ferbannen zijn vele werkgroepen, verspreid over de gehele provincie, actief.

Lidmaatschap

De vereniging telt momenteel ongeveer 300 leden. U kunt zich opgeven als nieuw lid van de vereniging bij de Jaap Feddema van de ledenadministratie.

Als lid ontvangt u mimimaal 2 x keer per jaar het tijdschrift 'Twirre '.

Het bestuur

Voorzitter (interim) Gertie Papenburg
Secretaris Foppe Hoff
Penningmeester Mark Hilboezen
Algemeen bestuurslid vacant
 Algemeen bestuurslid  vacant

 

contactpersoon Fûgelferbân vacant
contactpersoon Ferbân foar oare Bisten Mark Hilboezen
contactpersoon Planteferbân Foppe Hoff
contactpersoon Twirre Mark Hilboezen

De contributie bedraagt €17,50 en kan jaarlijks bij voorkeur via automatische incasso worden voldaan. De incasso’s zullen in maart geïnd worden. Degenen die niet per incasso betalen wordt gevraagd om de contributie van €17,50 euro voor 1 maart te storten op rekening NL 64 INGB 0003 9829 49 van de Fryske Feriening foar Fjildbiology onder vermelding van lidnaam en het jaar van contributie . Het BIC nummer is: INGBNL2A .

e-mailadres FFF: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Postadres FFF:

F. Hoff

Flevo 38

9204JP Drachten