Uitnodiging voor de ALV van de FFF op 6 maart 2015

Klik op de PDF

Het jaarverslag 2013 is opnieuw op de site gezet en inmiddels voorzien van een goedgekeurd financieël verslag.

Klik op PDF voor het verslag.

De FFF is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling, ANBI. Dat houdt in dat een gift aan ons aftrekbaar is van het belastbaar inkomen. Maar het mes snijdt aan twee kanten: wij hoeven over een gift ook geen belasting te betalen. Daardoor komen giften aan ons geheel ten goede aan ons werk. Klik op de PDF voor verdere informatie 

De statuten Van de FFF kun je vinden door op deze link te klikken.

Voor het (financieel jaarverslag  klik op volgende link