Algemene ledenvergadering  FFF

 

Drachten, februari 2016

 

Beste leden,

 

Hierbij wil ik je graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 maart 2016 om 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou

 

Naast het afhandelen van de agenda is dit de 5e jaarvergadering FFF “nieuwe stijl”!! Dit betekent opnieuw korte lezingen over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de groene wereld:

1. Lenneke Büller over de landschapsbiografie van het Koningsdiep en wat de rol van de FFF  bij dit project kan zijn.

2. Gertie Papenburg over het Plantenferbân en de Welriekende agrimonie.

3. Meinte Engelmoer, oprichting van een weidevogelcoalitie

 

Ons doel is om er weer een boeiende en enthousiasmerende avond van te maken, dit als start van 2016.

Ook dit jaar zoeken we weer naar versterking van het bestuur. Het zou mooi zijn als we met een bestuur van minimaal 5 mensen het seizoen 2016 in kunnen gaan. Nico Minnema is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Leden kunnen kandidaat bestuursleden voordragen of zichzelf beschikbaar stellen, uiteraard voorafgaand aan de vergadering.

De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn te downloaden vanaf onze website www.fjildbiology.nl.  De agenda vind je op de tweede bladzijde van deze brief.

Mede namens de rest van het bestuur hoop ik je 4 maart a.s. te ontmoeten in Hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Foppe Hoff,

secretaris.

 

 

Algemene Ledenvergadering FFF

 

Plaats:            Locatie: hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou

Datum:            Vrijdag 4 maart 2016

Tijd:                 19.45 uur {boven}zaal open vanaf 19.30 uur

A G E N D A

1.         Opening, vaststellen agenda

2.         Mededelingen

3.         Verslag algemene ledenvergadering 2015

4.          Integraal Jaarverslag 2015

5.         Verslag kascommissie          

6.         Bestuurszaken

7.         Twirre

8.         Website/Facebookpagina FFF

9.         Lezingenreeks in samenwerking met Natuurmuseum Fryslân en het Biologysk Wurkferbân

10.       FMFzaken

12.       Soortendag 2015 en 2016

13.       Presentaties:

1. Lenneke Büller over de landschapsbiografie  van het Koningsdiep en wat de rol van de FFF bij dit project kan zijn.

2. Gertie Papenburg over het Plantenferbân en de Welriekende agrimonie.

            3. Meinte Engelmoer over de oprichting van een weidevogelcoalitie

14.       Wvttk/Rondvraag

15.       Sluiting

 

Zie de PDF voor de uitnodiging

LEEUWARDEN maart 2015

 

Vorig voorjaar werden Friese roofvogel- en uilenbeschermers overdonderd met tientallen broedparen van de velduil in gangbaar boerenland. De nomadische velduilen vestigden zich hier vanwege het uitzonderlijke aanbod van hun favoriete prooi: de veldmuis. Omdat het boerenland met regelmaat wordt gemaaid, was het zaak om de nesten te beschermen en het maaien tijdig uit te stellen. Op veel plekken in Fryslân wemelt het nu nog van de veldmuizen en er zijn nog veel velduilen.  Het eerste nest is al gevonden en de kans bestaat dat meer paren opnieuw overgaan tot broeden in de weilanden en dat verdient aandacht en bescherming. Zodoende is het

Meldpunt Velduil Fryslân opgericht.

 

De velduilen kwamen vorig jaar wijd verspreid in Fryslân tot broeden; in het merengebied, in de Greidhoeke, in de Trynwâlden, in Mid-Friese veenpolders, tot in Weststellingwerf. In al deze regio’s lopen vrijwilligers rond die roofvogels en uilen beschermen, die nu via één aanspreekpunt te bereiken zijn om broedverachte en broedende velduilen te melden.

 

Wie velduilen in het voorjaar kraaien en roofvogels ziet wegjagen of velduilen boven zich hoort alarmeren (blafgeluid), heeft vermoedelijk te maken met een broedpaar. Hou dan in de gaten waar de uilen naartoe gaan en probeer te achterhalen wie de eigenaar of pachter is van het betreffende perceel waar de uilen rondhangen. Stel deze op de hoogte van de aanwezigheid van de velduilen, vraag wanneer er gemaaid wordt en meldt het mogelijke broedgeval bij het Meldpunt Velduilen Fryslân. Ga niet meteen zoeken naar het nest om verstoring te voorkomen. Via het meldpunt worden de uilenbeschermers uit de regio ingeschakeld om te kijken waar gebroed wordt en hoe het broedpaar beschermd kan worden.

 

Maatregelen die vervolgens genomen kunnen worden, is het uitsparen van een stuk van 40 x 40 meter rond het nest indien gemaaid wordt. Om predatie door vossen, katten en honden te voorkomen kan eventueel dit stuk afgezet worden met een stroomhek. Voor het uitstellen van het maaien kunnen boeren een regeling treffen met de provincie.

 

Het Meldpunt Velduilen Fryslân is te bereiken via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Klik voor verdere informatie over het net verschenen libellenboek (atlas) op de PDF

De FFF is nu ook op Facebook Te vinden bij groepen: Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).

 

Daarnaast zijn ook de Friese libellenwerkgroep De Hynstebiter en de FFF Slaapplaatsentelgroep Fryslân als openbare groepen op Facebook aanwezig.

 

E. Peter de Boer is de beheerder.