Voor de uitnodiging lezingenavond klik hier.

 

Ledendag FFF zaterdag 20 augustus 2016 De Deelen


Na de prachtige ledendag van de FFF rond het Houtwiel vorig jaar gaan we dit jaar naar de Deelen e.o. We willen weer lekker aan de gang met goed soorten herkennen en elkaar te helpen met determinaties. We willen dit jaar in en rond de Deelen 1000 soorten zien te scoren en de Ledendag gaat ons daar stevig bij helpen! Je deelname stellen we dan ook bijzonder op prijs! Wel even graag van te voren opgeven vanwege de catering. Opgeven kan via de PDF

Klik voor de foto's en de info op de link

Open de uitnodiging door op PDF te klikken

Algemene ledenvergadering  FFF

 

Drachten, februari 2016

 

Beste leden,

 

Hierbij wil ik je graag uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 maart 2016 om 19.45 uur (zaal open vanaf 19.30 uur) in Hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou

 

Naast het afhandelen van de agenda is dit de 5e jaarvergadering FFF “nieuwe stijl”!! Dit betekent opnieuw korte lezingen over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden in de groene wereld:

1. Lenneke Büller over de landschapsbiografie van het Koningsdiep en wat de rol van de FFF  bij dit project kan zijn.

2. Gertie Papenburg over het Plantenferbân en de Welriekende agrimonie.

3. Meinte Engelmoer, oprichting van een weidevogelcoalitie

 

Ons doel is om er weer een boeiende en enthousiasmerende avond van te maken, dit als start van 2016.

Ook dit jaar zoeken we weer naar versterking van het bestuur. Het zou mooi zijn als we met een bestuur van minimaal 5 mensen het seizoen 2016 in kunnen gaan. Nico Minnema is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Leden kunnen kandidaat bestuursleden voordragen of zichzelf beschikbaar stellen, uiteraard voorafgaand aan de vergadering.

De vergaderstukken voor de Algemene Ledenvergadering zijn te downloaden vanaf onze website www.fjildbiology.nl.  De agenda vind je op de tweede bladzijde van deze brief.

Mede namens de rest van het bestuur hoop ik je 4 maart a.s. te ontmoeten in Hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou.

 

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur,

Foppe Hoff,

secretaris.

 

 

Algemene Ledenvergadering FFF

 

Plaats:            Locatie: hotel Oostergoo , Nieuwe Kade 1, 9001 AE Grou

Datum:            Vrijdag 4 maart 2016

Tijd:                 19.45 uur {boven}zaal open vanaf 19.30 uur

A G E N D A

1.         Opening, vaststellen agenda

2.         Mededelingen

3.         Verslag algemene ledenvergadering 2015

4.          Integraal Jaarverslag 2015

5.         Verslag kascommissie          

6.         Bestuurszaken

7.         Twirre

8.         Website/Facebookpagina FFF

9.         Lezingenreeks in samenwerking met Natuurmuseum Fryslân en het Biologysk Wurkferbân

10.       FMFzaken

12.       Soortendag 2015 en 2016

13.       Presentaties:

1. Lenneke Büller over de landschapsbiografie  van het Koningsdiep en wat de rol van de FFF bij dit project kan zijn.

2. Gertie Papenburg over het Plantenferbân en de Welriekende agrimonie.

            3. Meinte Engelmoer over de oprichting van een weidevogelcoalitie

14.       Wvttk/Rondvraag

15.       Sluiting