De FFF is nu ook op Facebook Te vinden bij groepen: Fryske Feriening foar Fjildbiology (FFF).

 

Daarnaast zijn ook de Friese libellenwerkgroep De Hynstebiter en de FFF Slaapplaatsentelgroep Fryslân als openbare groepen op Facebook aanwezig.

 

E. Peter de Boer is de beheerder.