Welkom op de site van FFF

De Fryske Feriening foar Fjildbiology is de “paraplu” waaronder verschillende werkgroepen, op het gebied van de natuur in de breedste zin van het woord, actief zijn.

Passie en gedrevenheid voor natuur is onze gezamenlijke missie.

Daarnaast wordt door de FFF het Friese natuurblad Twirre uitgegeven.

aasneeuwuil-3
alo snoek
appelvink-plaatje
azuurwaterjuffer-zonnedauw
bloedbad
bosanemoon-polen
crex-crex-2
distel-vol-rode-mijten
domp-met-veldmuis
egel2
face eekhoorn 2
goudhaan-herfst
graspiep lupine
grauwe vliegemepper
grote-roodoogjuffer
grutto-in-biotoop
heremietkreeft
hooibeestje
huismuisgevecht
klein-geaderd-witje
koortdansen
metaalvlinder-1
oranje luzerne wyns
parelmoervlinder
pimpelmees
poelkikker-2
rottige-mist
spreeuwentornado
tengere-pantserjuffer-2
viervlek-1
vos 1 drinkend